บ่อเกลือฟ้าใส

 
Bor Klua Far Sai Resort 
 
 
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
 
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
 
BOR KLUA
FAR SAI
RESORT
   
 
 
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan  
 
 


บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan  
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan  
 
 
GPRS
 
19.1382937,101.1487915,17z
 
 
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว อ.บ่อเกลือ / Nearby Attraction
 
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan  
•   บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ  (Salt Pit)

เป็นบ่อเกลือที่เกิดขึ้นบนภูเขาแห่งเดียวในโลก   อายุประมาณ 800 ปี ใช้วิธีการต้มเกลือแบบโบราณ สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเปิดให้ชมจำนวน  2 บ่อ อยู่ห่างจากรีสอร์ท  1.80 กิโลเมตร
     
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan  
•   วัดบ่อหลวง ( Wat Bor Luang)

นมัสการรอยพระบาท  อยู่ห่างจากรีสอร์ท  1.80 กิโลเมตร
     
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan  
•   สวนสตอเบอร์รี่ (Strawberry Garden)

ปลูกและจำหน่ายสตอเบอร์รี่ และพืชผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ  และแปลงดอกไม้เมืองหนาว   เปิดให้ชมและศึกษาเรียนรู้ฟรีทุกวัน อยู่ห่างจากรีสอร์ท  1กิโลเมตร  (ในความดูแลของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
     
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan  
•   ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา  ( Phu Pha Center)

ชมการปลูกใบชา  เลือกซื้อผลิตภัณฑ์โครงการหลวงภูฟ้า  ของฝากของที่ระลึก  อยู่ห่างจากรีสอร์ท  17กิโลเมตร
     
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan  
•   อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ( Khun Nan National Park)

เหมาะสำหรับการไปเที่ยวกางเต๊นท์นอน เที่ยวศึกษาธรรมชาติ มีจุดชมวิวชมพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตกที่สวยงาม  อยู่ห่างจากรีสอร์ท  
9  กิโลเมตร
     
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan  
•   น้ำตกสปัน ( Span Wallterfall)

เป็นน้ำตกธรรมชาติ มีความสูง 3 ชั้น ซึ่งมีความสวยงาม ป่าไม้โดยรอบมีความสมบรูณ์ ร่มรื่น อยู่ห่างจาก รีสอร์ทประมาณ 10 กิโลเมตร
 
 
จุดท่องเที่ยวที่สำคัญก่อนถึง อ. บ่อเกลือ
 
 ดอกชมพูภูคา   -  จะบานในช่วงเดือน ก.พ.ของทุกปี
 
 ศาลเจ้าพ่อภูคา -  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแวะกราบไหว้สักการะก่อนเดินทาง  ขึ้นมา อ.บ่อเกลือ
 
 ลานดูดาว – จุดชมวิว และลานดูดาว
 
 จุดชมวิว –  จุดชมวิวทิวทัศน์สูงสุด 
 
 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – จุดกางเต็นท์ และชมวิว  ชมทะเลหมอก  บนยอดดอยสูง 
 
 
ติดต่อ/Contact :
   ที่อยู่:
      306 หมู่ 1 บ้านบ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220
Address:
Bor Klua Far Sai Resort   
306 Moo 1  Ban Bor Luang T. Bor Klua Tai A. Bor Klua  Nan Province 55220  THAILAND

   Tel. 086-1184482    098-8848451

          086-1876098    

          088-9566468


บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nanบ่อเกลือฟ้าใส รีสอร์ท 

บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan: Bor Klua Fa Sai Resort