บ่อเกลือฟ้าใส

 
Bor Klua Far Sai Resort 
 
 
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
 
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
 
BOR KLUA
FAR SAI
RESORT
   
ROOMS   บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
 
 
Our Rooms / ห้องพัก    
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
ห้องแอร์ / Air Condition Room  จำนวน 10 ห้อง
   
แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น,WiFi
พักได้ ท่าน/ห้อง 
(ที่นอนเสริมท่านละ 300-500 บ. )
ราคา  800-1500 * รวมอาหารเช้า
  (Low season/Hight Seson)
ทั้งหมด 10 ห้อง
 
 
 
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
 
   
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
บ้านหลังเดี่ยว / Single Home   about 6 unit
   
แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น,WiFi
พักได้ ท่าน/ห้อง  
(ที่นอนเสริมท่านละ 300-500 บ. )
ราคา  800-1600 * รวมอาหารเช้า
  (Low season/Hight Seson)
ทั้งหมด 6 หลัง
 
 
 
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
 
   
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
บ้านหลังคู่    จำนวน 4 หลัง
   
แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น,WiFi
พักได้ ท่าน  
(ที่นอนเสริมท่านละ 300-500 บ. )
ราคา  2000-3000 * รวมอาหารเช้า
  (Low season/Hight Seson)
ทั้งหมด 4 หลัง
 
 
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
 
 
   
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
บ้านหลังใหญ่   จำนวน 3 หลัง
   
แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น,WiFi
มี ห้อง  พักได้ 8-10 ท่าน 
(ที่นอนเสริมท่านละ 300-500 บ. )
ราคา    4000-6000  * รวมอาหารเช้า
  (Low season/Hight Seson)
 
 
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
 
 
** ราคาปกติ Low Season / ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว Hight Season**
 
 
 
อาหารเช้า / Breakfast
 
                    ทางรีสอร์ทมีอาหารเช้าบริการ ที่ระเบียงด้านหน้าบ้านหลังใหญ่   และที่ลานด้านหน้ารีสอร์ท ซึ่งเป็นลานโล่งกว้าง สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้รอบด้าน  อากาศเย็นสบาย  สดชื่น มีอาหารไทยบุฟเฟ่ต์  อาทิเช่น ข้าวต้ม  อาหารไทย   ผลไม้  ชา กาแฟ บริการสำหรับทุกท่าน  ตั้งแต่เวลา 07.00 - 09.00  น.
 
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
 
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
 
 
 
เต้นท์
 
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
ราคา  300/400*  ต่อคืน พร้อมชุดเครื่องนอน และอาหารเช้า
นำเต้นท์มาเอง ท่านละ 150 พร้อมอาหารเช้า
มีห้องน้ำบริการ + เครื่องทำน้ำอุ่น
บริการ WiFi  Free
 
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
 
 
 
จักรยาน
 
บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan
บริการ  –  จักรยานเช่า คันละ 50 บ.ต่อวัน
 
 
 
เงื่อนไขการเข้าพัก
 
ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในรีสอร์ท
พักได้ไม่เกินห้องละ ท่าน  หากเกิน จาก 2 ท่าน คิดท่านละ 300-500 บ.พร้อมอาหารเช้า
ห้ามส่งเสียงดังรบกวน ผู้เข้าพักท่านอื่น
ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ เช่น กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าว  (หากต้องการใช้กรุณาแจ้ง ทางรีสอร์ท)
มีชุดเตาถ่านปิ้งย่าง บริการ
มีบริการคาราโอเกะ ( กรณีเหมารวมพักทั้งรีสอร์ทเท่านั้น)
 
 
 
การจองห้องพัก /Reservation
 
โอนเงินค่าจองห้องพักเต็มจำนวน  ชื่อบัญชี  นายธีรชาติ  ปัญญาภู  ธ.กรุงไทย สาขาปัว บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 983 -131- 1469  เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้งกับทางรีสอร์ทด้วย  086-1184482, 098-8848451, 086-1876098,  ,  088-9566468
หรือส่ง SMS แจ้งทางรีสอร์ทที่หมายเลข 086-1184482
การเลื่อนการเข้าพัก  ต้องแจ้งล่วงหน้า 15 วัน
การยกเลิกการจอง คืนเงิน 50 % ของยอดเงินจองทั้งหมด
 
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
 
ที่ทำการไปรษณีย์ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  เปิดบริการ 8.30 -16.30 น. หยุดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
บริการ ATM  2 จุด คือ ที่ ธกส.สาขา บ่อเกลือ และ ตู้เอทีเอ็มกรุงไทย หน้า รพ.บ่อเกลือ   

ธนาคาร   มีเปิดให้บริการแห่งเดียวเท่านั้น คือ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ( ธกส) เปิดทำการเวลา 8.30 – 15.30 หยุดทุกวันวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   

ใน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน   มีปั้มน้ำมันขนาดเล็กบริการ 

รถโดยสารประจำทางไป  อ.บ่อเกลือ  จุดจอดอยู่ตรงข้ามปั้มน้ำมันปตท. อ.ปัว   ค่าบริการ 80 -100 บ./คน

             ปัว – บ่อเกลือ     รถออกเวลา 7.30 / 9.30 / 10.30 

             บ่อเกลือ – ปัว     รถออกเวลา 9.15/ 10.30 /12.30

สอบถามเวลารถ โทร. 097-9240593,089-8549469   

   
 
ติดต่อ/Contact :
   ที่อยู่:
      306 หมู่ 1 บ้านบ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220
Address:
Bor Klua Far Sai Resort   
306 Moo 1  Ban Bor Luang T. Bor Klua Tai A. Bor Klua  Nan Province 55220  THAILAND

   Tel.  086-1184482    098-8848451

          086-1876098    

          088-9566468


บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nanบ่อเกลือฟ้าใส รีสอร์ท 

บ่อเกลือฟ้าใส Bor Klua Fa Sai Resort ( โรงแรม อ.บ่อเกลือ, ที่พัก อ.บ่อเกลือ , รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ , ที่พักราคาถูก อ.บ่อเกลือ , เที่ยว อ.บ่อเกลือ , Bor Klua Fa Sai Resort , Travel Bor Klua , Bor Klua Nan: Bor Klua Fa Sai Resort